Snižování energetické náročnosti

Připravujeme projekty snižování energetické náročnosti areálů v Brandýse nad Labem a v Bystřanech u Teplic. Projekty zahrnují zejména rekonstrukci a modernizaci elektrických rozvodů, trafostanic a osvětlení.