Hostomice

Adresa areálu:
Skladová kapacita:
Vybavení:

"Energeticky úsporná opatření areálu Hostomice"

Lokalita: Hostomice nad Bílinou

Popis stavby:

Obvodový plášť haly byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, došlo k výměně výplní stavebních otvorů, byla provedena rekonstrukce plynovodu a vytápění haly včetně výměny osvětlení za nové LED zářiče. Ve stávající transformovně byl vyměněn transformátor T1.

Cíl projektu:

snížení energetické náročnosti budovy, financované z programů podpory ze státních a evropských finančních prostředků.