Přelouč

Adresa areálu: Kladenská 1512, 535 01 Přelouč
Provozovatel: Archivum s.r.o.
Vybavení: manipulační technika, skartovací technika

Objekt je využívám jako komerční spisovna a je vybaven technikou pro práci se spisy – ukládání, digitalizace, skartace. Je temperován na stálou teplotu.