Archivum

Archivum s.r.o.
IČO: 25215191
DIČ: CZ25215191
Sídlo: Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1
Web: www.archivum.cz

Soukromá spisovna ARCHIVUM, s.r.o. se od roku 1997 řadí mezi spolehlivé poskytovatele služeb v oblasti archivace, digitalizace a správy dokumentů v České republice.
Rozsah nabízených služeb pokrývá celý životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od vzniku až po skartaci.