Přístav Vaňov

Přístav Vaňov, spol. s r.o.
IČ: 24157228
Sídlo: Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1

Společnost provozuje na ploše 26000m2 říční přístav v Ústí nad Labem s kombinací překládky v režimu LKW – loď – vlak.